Protipožární ochrana

Aplikace protipožárních nátěrů - nástřiků dřevěných konstrukcí za účelem zvýšení požární odolnosti zpěnitelnými nátěrovými hmotami ze stupně C2 na stupeň C1, C2 na stupeň B.

Stupně hořlavosti dle ČSN 730862

A - nehořlavé
B - nesnadno hořlavé
C1 - těžce hořlavé
C2 - středně hořlavé
C3 - lehce hořlavé

Aplikace přípravků

nátěr, postřik

Činnost naší firmy je specializována na oblast dezinsekce, dezinfekce, deratizace, dezikace, ochrany dřeva, asanačních prací a sanačních prací nejen v Praze, ale i po celé ČR. Jsme členy Sdružení pracovníků DDD České Republiky a evropské asociace CEPA.
Jsme držiteli certifikátu CSN EN ISO 9001:2001.